FAQs Complain Problems

||लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ( निम्न माध्यमिक तहको स्वयं सेवक शिक्षक)||