FAQs Complain Problems

Staff

फोटो नाम, थर पद शाखा ईमेल फोन न.
धनई प्रसाद यादव अधिकृत आठौं पशु सेवा शाखा बहादुरगंज 9855036473
सन्जु देवी आचार्य अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण इकाई शाखा/राजश्व शाखा 9866574245
बलराम पन्थी अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा 9847354563
सुदिप प्रताप मौर्य अधिकृत छैठौं कृषि शाखा 9800752341
असर्फी प्रसाद यादव अधिकृत छैठौं पशु सेवा शाखा बहादुरगंज 9844782185
प्रदिप कुमार चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9857055916
बिनय कुमार गुप्ता इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9847085151
ईश्वरी प्रसाद पौडेल रोजगार संयोजक रोजगार कार्यक्रम शाखा 9857033878
शंकर भट्टराई स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा 9847929588
राजेश कुमार मिश्र प्रा.स. कृषि शाखा/जिन्सी शाखा 9819484321
मनमोहन यादव प्रा.स. शिक्षा शाखा 9848737899
श्याम प्रसाद थारु अमिन प्राबिधिक शाखा 9807550225
राजु रैदास एम.आई.एस. अपरेटर पंजीकरण शाखा 9847385091
प्रशान्त बेल्बासे एम.आई.एस. अपरेटर पंजीकरण शाखा 9847261099
पूजा श्रीवास्तव फिल्ड सहायक पंजीकरण शाखा 9815480082
मोहम्मद अरमान हुसेन खान प्रा.स. रोजगार शाखा प्रा.स. 9867472184
दिप कुमार कहार का.स. योजना शाखा 9869450111
किरण श्रीवास्तव खरिदार 1 न.वार्ड सचिव ९८०७५९४१७६
प्रेम बहादुर यादव खरिदार २ न.वार्ड सचिव ९८२४४०५५५१
अशोक कुमार मिश्र ना.सु ३,११ न.वार्ड सचिव ९८५७०१४१७१
राम मुरत चौधरी ना.सु ४ न.वार्ड सचिव ९८४७०६३५८३
विकास थारु ना.सु ५ न.वार्ड सचिव ९८४७५५०७६४
अनवार अहमद खां ना.सु ६न.वार्ड सचिव ९८५७०५६७६१
मोतिलाल बरई ना.सु ७ न.वार्ड सचिव ९८१७४८०८०८
विवेक पौडेल ना.सु ८,९ न.वार्ड सचिव ९८४०८८६९२२
राम किशोर नाउ ना.सु १० न.वार्ड सचिव ९८४८६१९०३१
जगदीश प्रसाद यादव ना.सु १२ न.वार्ड सचिव ९८११५४७५७०
सुरेश यादव कम्प्युटर अपरेटर sy9662710@gmail.com ९८४७१११००४
थुमादेवी उपाध्याय सहायक पाँचौ सहायक महिला विकास निरिक्षक thumagyawali@gmail.com 9867824141

वडा अध्यक्षहरुको सम्पर्क नम्बर

 

श्री तुङ्गनाथ चौधरी             वडा अध्यक्ष १         ९८१९४९३३१८    
श्री संजय कुमार गुप्ता         वडा अध्यक्ष २       ९८५७०५५७५०    
श्री सगीर अहमद खाँ          वडा अध्यक्ष  ३      ९८४७०८४९८२    
श्री घनश्याम बनिया            वडा अध्यक्ष ४       ९८४७०४२५५१    
श्री मोहम्मद जमिल खाँ        वडा  अध्यक्ष ५      ९८१९४५१९४८    
श्री देवानन्द शुक्ला              वडा अध्यक्ष  ६      ९८१७४६४४४०    
श्री राजकिशोर यादव          वडा अध्यक्ष ७       ९८४७५१२४३६    
श्री नुर मोहम्मद मुसलमान    वडा अध्यक्ष ८      ९८४७२०७१३३    
श्री राम मिलन कुर्मी             वडा अध्यक्ष ९      ९८५७०५५५६२    
श्री अब्दुल मोविन खाँ          वडा  अध्यक्ष १०    ९८४७२१७१२४    
श्री फग्गु मुराउ                   वडा अध्यक्ष ११     ९८१५४७७०५७    
श्री छेदी प्रसाद यादव           वडा अध्यक्ष १२    ९८५७०५५४०७