कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राज प्रसाद त्रिपाठी प्रमुख प्रशासकीय आधिकृत
प्रदिप कुमार चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा pradipkc14@gmail.com ९८५७०५५९१६
जगदीस प्रसाद यादव खरिदार प्रशाशन ९८४७२९४२८५
अमर कुमार श्रीवास्तव कम्प्युटर अपरेटर प्रविधिक amarsrivastav222@gmail.com 9825437333
पारसनाथ लाेनीया खरिदार प्रशाशन ९८६७००४१५५
साकिर अहमद शाह सूचना अधिकारी सुचना शाखा sakirahmad1970@gmail.com ९८५७०५५०००,०७६५२००४०
किरन श्रीवास्तव कम्प्युटर अपरेटर सामाजीक विकास शाखा kriankrn1234@gmail.com ९८०७५९४१७६
बिनय कुमार गुप्ता इन्जिनियर योजना शाखा vinay7977@gmail.com 9847085151
श्याम प्रसाद थारु अमिन 9807550225
नरसिंह चौधरी सव.इन्जिनियर narsinghcs20@gmail.com 9819410041
प्रमोद खनाल शाखा अधिकृत
थुमा देवी उपाध्याय खरिदार