कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
षड् कुमार पोख्रेल प्रमुख प्रशासकीय आधिकृत 9857085111
प्रदिप कुमार चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा pradipkc14@gmail.com ९८५७०५५९१६
जगदीस प्रसाद यादव खरिदार प्रशाशन ९८४७२९४२८५
सन्ताेष ज्ञवाली कम्प्युटर अपरेटर प्रविधिक santosgnawali@gmail.com ९८४७३२९०२४
पारसनाथ लाेनीया खरिदार प्रशाशन ९८६७००४१५५
साकिर अहमद शाह सूचना अधिकारी सुचना शाखा sakirahmad1970@gmail.com ९८५७०५५०००,०७६५२००४०
किरन श्रीवास्तव कम्प्युटर अपरेटर सामाजीक विकास शाखा kriankrn1234@gmail.com ९८०७५९४१७६