FAQs Complain Problems

इन्जिनियर र कम्प्युटर अपरेटरको अन्तरबार्ताको लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली

पहिला प्रकाशित सुचनामा अंग्रेजी अल्फावेट अनुसार प्रकासन गर्न भनिएकोमा त्रुटी हुन गएकोमा अंग्रेजी अल्फावेट अनुसार अर्को सूचना राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ|